Garantijas Noteikumi

 

SIA “Evidence Network”, turpmāk kā Pārdevējs, piešķir Precei garantiju, kuru tai ir noteicis preču ražotājs, skaitot no Preces iegādes datuma, kas tiek fiksēts Preču pavadzīmes – rēķinā.

 1.Pārdevējs nodrošina:

 • Preces bezmaksas remontu, kā arī komplektējošo detaļu nomaiņu stacionārajos apstākļos Rīgā, Latgales ielā 227 visā garantijas periodā. Konsultācijas un/vai tehniskie jautājumi un/vai remonta jautājumi tiek sniegti pa tālruņiem: 67812688, support@evidence.lv
 • bezmaksas konsultāciju par preču ekspluatāciju, ja netiek pievienotas preču lietošanas instrukcijas;
 • bojātās preces apmaiņu, ja ir apstiprinājusies remonta neiespējamība;
 • remonta pieteikumu pieņemšanu vietnē www.evidence.lv

2.Pārdevējam ir tiesības anulēt Preces garantiju, ja:

 • konstatēti preces mehāniski bojājumi;
 • konstatēti garantijas plombu bojājumi;
 • tiek veikts preces nesankcionēts remonts;
 • preces izmantošana un pieslēgšana nav saskaņā ar preces tehnisko instrukciju;
 • precei ir bojājumi, kas saistīti ar neparedzētiem dabas un/vai stihiskiem apstākļiem;
 • preces bojājums ir neatbilstošu uzglabāšanas apstākļu rezultāts;
 • preces bojājums ir saistīts ar kukaiņu un kaitīgu/agresīvu vielu iedarbību, un/vai tas radies paaugstināta mitruma iedarbības rezultātā;
 • preces bojājums un/vai defekts radies nevienmērīga elektriskā sprieguma rezultātā.

3.Papildus noteikumi:

 • bojātās preces piegādi līdz Pārdevēja remonta vietai nodrošina Pircējs;
 • prece netiek mainīta, ja ir bojāts tās ārējais korpuss;
 • defektu un kļūmju novēršana tiek veikta 10-20 darba dienu laikā. Komplektējošo detaļu pasūtīšanas nepieciešamības gadījumā, remonta termiņš tiek saskaņots atsevišķi;
 • garantija neattiecas uz palīgmateriāliem un aizvietošanas, vai remontdarbiem, kas radušies parastā preču nolietojuma rezultātā, no bojājumiem vai negadījumiem, kam par iemeslu ir nepietiekama preču uzraudzība vai to lietošana veidā, kas neatbilst to paredzētajam mērķim.