Lietošanas noteikumi

  

Šī lietotāja vienošanās izveidota balstoties uz SIA „ Evidence Network”, tālāk Administrācija, līguma veidošanas ietvaros starp fizisko/juridisko personu, tālāk - Lietotājs.
Lietotāja vienošanās sastāv no Administrācijas un Lietotāja salikuma par piedāvātā resursa (tālāk mājas lapas) nosacījumu izpildi un lietošanu.
Dotais interneta resurss www.evidence.lv (Turpmāk - mājaslapa), kā arī piedāvātie materiāli ir SIA ”Evidence Network” īpašums. Mājas lapas Lietotāja apstiprināšanas process notiek 1-3 darba dienu laikā.

 1. Vispārējie lietošanas noteikumi:

  1. Lietotājam ir tiesības piereģistrēties mājaslapā;
  2. Lietotājs var izmantot Administrācijas mājaslapā piedāvātos resursus tikai un vienīgi personīgiem/darba nolūkiem; 
  3. Lietotājam ir tiesības pieteikt tehnisko palīdzību par mājaslapā piedāvātiem materiāliem;
  4. Lietotājam ir tiesības un pienākumi paziņot Administrācijai par neatbilstībām vai nekorektu materiālu atspoguļošanu mājaslapā; 
  5. Lietotājam ir tiesības mainīt savu personīgo informāciju;
  6. Lietotājam ir tiesības uz savas personīgas informācijas saglabāšanu un/vai atgriešanu, un/vai izdzēšanu.
  7. Lietotājam aizliegts reģistrēt mājaslapā vairākus lietotāja profilus ar vienādam pozīcijām , e-pasts, tālruņa numurs 
  8. Lietotāja informācijai (Reģ. Nr., Vārds Uzvārds, Tālruņa numurs u.c.) jābūt patiesīgai un korektai.
 2. Lietotāja pienākumi:

  1. Lietotājam nav tiesību izplatīt savu informāciju no reģistrācijas mājaslapā brīža trešajām personām; 
  2. Lietotājam aizliegts mainīt/izmainīt mājaslapā norādīto materiālu saturu bez iepriekšējās saskaņošanas ar Administrāciju;
  3. Lietotājam aizliegts ietekmēt piedāvātās mājaslapas resursa darbu, izmantojot blakus programmas, un/vai veicot citas darbības informācijas pārveidošanai.
  4. Lietotājam ir pienākums paziņot Administrācijai, ja tiek pamanītas/konstatētas nesankcionētas darbības lietotāja profilā (piemēram, profila uzlaušana). 
  5. Lietotājam ir tiesības un/vai pienākums paziņot mājaslapas Administrācijai par atrastām kļūdām un neatbilstībām mājaslapas darbībā.
 3. Mājaslapas Administrācijas tiesības un pienākumi:

  1. Administrācijai ir pienākums apstiprināt jauna lietotāja reģistrāciju, vai atteikt reģistrāciju. Administrācijai ir tiesības atteikt jauna lietotāja reģistrāciju bez iemesla izskaidrošanas;
  2. Mājaslapas Administrācijai ir tiesības uz īslaicīgu lietotāja profila bloķēšanu vai tā darbības pilnīgu apturēšanu ar/bez iemeslu izskaidrošanu par mājaslapas vispārpieņemtu normu pārkāpšanu; 
  3. Administrācijai ir tiesības mainīt lietotāja informāciju pēc iepriekšējas vienošanas ar/bez lietotāja pieteikuma;
  4. Administrācijai ir tiesību mainīt mājaslapas resursu, ka arī tā saturu un materiālus bez iepriekšēja brīdinājuma un paskaidrojumiem;
  5. Administrācijai ir tiesības slēgt pieeju saturam un/vai saturu sadaļām, kā arī materiāliem bez iemeslu izskaidrošanas;
  6. Administrācijai nav tiesību izpaust lietotāja informāciju (kas norādīta pie reģistrācijas) trešajām personām bez iepriekšējas saskaņošanas ar lietotāju; 
  7. Administrācija nenes atbildību par piedāvātā interneta resursa patiesumu un tā atbilstību faktiskajiem datiem; 
  8. Administrācijai ir tiesības grozīt/izmainīt šo vienošanos jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma.

Nospiežot pogu „Piekrist”, Jūs piekrītat visiem iepriekš minētiem noteikumiem un garantējat to izpildi ka arī Jūs sniedziet savu piekrišanu datu apstrādes pārzinim SIA „Evidence Network”, vienotais reģistrācijas numurs 40103163503 savu datu izmatošanai un apstrādei atbilstoši Vispārējai datu aizsardzības regulai, kā arī datu izmantošanai un saimnieciskās darbības veikšanai, pakalpojumu un/vai piedāvājumu sniegšanai, programmatūras licences atslēgas aktivizācijai, komercziņojumu saņemšanai. Jebkurā brīdī Jums ir tiesības atteikties no turpmākās informācijas saņemšanas, nosūtot mums vēstuli uz info@evidence.lv ar norādi ATTEIKTIES. Šādā gadījumā Jūsu dati tiks dzēsti un nesaņemsiet turpmāko informāciju.